محصول برچسب خورده با "شیلنگ فن کویل 20 سانتی متر 1/2"