محصول برچسب خورده با "شیلنگ فن کویل 30 سانتی متر 1 اینچ"