محصول برچسب خورده با "شیلنگ فن کویل 30 سانتی متر 3/4"