محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 30 سانتی متر 3/4"