محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 60 سانتی متر 1/2"