محصول برچسب خورده با "شیلنگ فن کویل 60 سانتی متر 1/2"