محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 60 سانتی متر 3/4"