محصول برچسب خورده با "شیلنگ ورودی لباسشویی 1/5 متری ایرانی"