محصول برچسب خورده با "شیلنگ ورودی لباسشویی 2 متری"