محصول برچسب خورده با"شیلنگ ورودی لباسشویی 2 متری ایرانی"