محصول برچسب خورده با"شیلنگ ورودی لباسشویی 3 متری ایرانی"