محصول برچسب خورده با "شیلنگ ورودی لباسشویی 3 متری ایرانی"