علم شیر مخلوط ABS بلند

تولید کننده: متفرقه
6,500 تومان

علم شیر مخلوط ABS

مغزی و واشر دارد                                  
مهره دارد