علم کبری کوتاه

تولید کننده: متفرقه
52,000 تومان
45,000 تومان

علم ظرفشویی استیل مدل کبری

 

مغزی و واشر دارد                                  
مهره دارد