محصول برچسب خورده با"علم یونیکا درخشان مدل 101 دوکاره"