محصول برچسب خورده با"فلاش تانک دوزمانه سوپر پلاس دیاموند سفید"