لوله خرطومی سیفون 70 سانتی متر با مهره وارین (پک نایلون)