کپ گالوانیزه 1/2 1 اینچ

تولید کننده: متفرقه
18,000 تومان

کپ گالوانیزه دنده ای همانند درپوش گالوانیزه برای کور کردن مسیر لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد .