محصول برچسب خورده با "اجاق گاز"

G-5908 اجاق گاز رومیزی پنج شعله‌ استیل البرز مدل

مدل اجاق گاز: شیشه ای پنج شعله| نوع قطعات: ایتالیایی| طول اجاق: 90 سانتی متر
4,499,000 تومان 3,959,120 تومان

اجاق گاز رومیزی پنج شعله مدل G-5957 i

2,922,000 تومان 2,572,000 تومان

اجاق گاز رومیزی پنج شعله مدل G-5960 i

3,065,600 تومان 2,703,500 تومان

اجاق گاز رومیزی پنج شعله مدل S-5960 i

3,065,600 تومان 2,700,000 تومان