سیفون و اتصالات

زیرآب نمره 4 با تشتک استیل

40,000 تومان 35,000 تومان

زیرآب نمره 5 کامل

12,000 تومان 9,500 تومان

آبریز سینک با لوله

20,000 تومان 17,000 تومان

آبریز سینک بدون لوله

15,000 تومان 12,000 تومان

آبریز سینی سینک با لوله

19,000 تومان 18,000 تومان

سیفون تک لگن ظرفشویی

33,000 تومان 31,000 تومان

سیفون دو لگن ظرفشویی ست

45,000 تومان 43,000 تومان

سیفون دولگن فانتزی

290,000 تومان 230,000 تومان

سیفون روشویی

30,000 تومان 25,000 تومان

سیفون کششی 150 سانت

28,000 تومان 26,000 تومان

سیفون کششی 70 سانت

30,000 تومان 21,000 تومان

مهره سیفون

1,500 تومان