تجهیزات جانبی

کور کن سینک

4,000 تومان

سر تنظیم یدک فشار شکن دوحالته

18,700 تومان 15,000 تومان

شلنگ شیر شاوری

47,000 تومان

صافی زیرآب استیل البرز

25,000 تومان 20,000 تومان

صافی زیرآب گرد معمولی استیل

21,000 تومان 18,000 تومان

علم دو خم 24 ظرفشویی

63,500 تومان 61,000 تومان

علم دو خم 28 ظرفشویی

75,000 تومان 69,000 تومان