تجهیزات جانبی

قالپاق شیر مخلوط

9,500 تومان 1,800 تومان

کور کن سینک

3,500 تومان

صافی سینک کروم مربع

35,000 تومان 30,000 تومان

دستگیره شیر مدل سلین

23,000 تومان 18,000 تومان

سبد سینک رویال پلوتون-690

95,000 تومان 88,500 تومان

سر تنظیم یدک فشار شکن دوحالته

18,700 تومان 12,600 تومان

شلنگ شیر شاوری

50,000 تومان 49,500 تومان

صافی زیرآب استیل البرز

25,000 تومان 20,000 تومان

صافی زیرآب گرد معمولی استیل

21,000 تومان 18,000 تومان

علم دو خم 24 ظرفشویی

75,000 تومان 55,000 تومان

علم دو خم 28 ظرفشویی

85,000 تومان 70,000 تومان