سردوش

سر دوش فلورا

170,000 تومان

سر دوش سپهر سفید

تماس برای قیمت

سر دوش هیوا

تماس برای قیمت

گوشی دوش لینا

42,000 تومان

سردوش 15 آسان بازشو

تماس برای قیمت

سردوش 15 میراب

سر دوش حمام 15x15 میراب مدل OYAR یک سردوش بسیار مناسب با فشار آب بالاست قابلیت باز شوندگی و شستشویی داخلی سردوش این امکان را فراهم می آورد تا بسادگی سردوش را در عرض چند دقیقه شسته و رسوب زدایی نمایید این سردوش در رنگ های طوسی و سفید عرضه می گردد
30,000 تومان

سردوش 17 دوریکا

سر دوش حمام 15x15 میراب مدل OYAR یک سردوش بسیار مناسب با فشار آب بالاست قابلیت باز شوندگی و شستشویی داخلی سردوش این امکان را فراهم می آورد تا بسادگی سردوش را در عرض چند دقیقه شسته و رسوب زدایی نمایید این سردوش در رنگ های طوسی و سفید عرضه می گردد
تماس برای قیمت

سردوش 20 ×20پلاستیکی بازشو

سر دوش حمام 20*20 میراب مدل OYAR یک سردوش بسیار مناسب با فشار آب بالاست قابلیت باز شوندگی و شستشویی داخلی سردوش این امکان را فراهم می آورد تا بسادگی سردوش را در عرض چند دقیقه شسته و رسوب زدایی نمایید این سردوش در رنگ های طوسی و سفید عرضه می گردد
45,000 تومان

گوشی تک حالته بازشو

50,000 تومان 30,000 تومان

گوشی طرح بنزی

35,000 تومان