وسایل و تجهیزات

نوار پرایمر 20 یارد

40,000 تومان 36,000 تومان

تبدیل آفتابه 1/2 به 3/4 ABS

8,000 تومان 1,600 تومان

تبدیل پیسوال 3/8 * 1/2 سنگین

6,000 تومان 5,600 تومان

دنباله بلند فولادی

12,000 تومان 9,200 تومان