کفشور

کفشور خطی سرامیک خور 12*12

190,000 تومان 180,000 تومان

کفشور خطی سرامیک خور 30 سانت

390,000 تومان 270,000 تومان

کفشور خطی سرامیک خور 60 سانت

450,000 تومان 379,000 تومان

کفشور خطی سرامیک خور 80 سانت

495,000 تومان 425,000 تومان