ظرفشویی

بررسی ، مشاهده و خرید انواع شیرآلات ظرفشویی در طرح ها و رنگهای مختلف

شیر ظرفشویی تچر سنی

تماس برای قیمت

شیر ظرفشوئی قهرمان مدل بهادر

1,188,000 تومان 1,009,000 تومان

شیر ظرفشوئی قهرمان مدل ایتالیایی

1,272,000 تومان 1,140,000 تومان

شیر ظرفشوئی قهرمان مدل آبشار 2

1,194,000 تومان 1,070,000 تومان

شیرظرفشویی اکونومی (اقتصادی)

250,000 تومان 225,000 تومان

شیر ظرفشویی فیروزه مدل آیدا طلایی

1,482,000 تومان 1,111,500 تومان

شیرظرفشویی فیروزه مدل آیدا کروم

1,197,000 تومان 897,000 تومان

شیر ظرفشویی درخشان مدل برک

1,479,500 تومان 0 تومان

شیرظرفشویی درخشان مدل لوکس

1,077,000 تومان 0 تومان

علم مخلوط فنری جکدار

110,000 تومان 0 تومان

شیرظرفشویی ST-321 استیل البرز

2,400,900 تومان 2,016,000 تومان

شیرظرفشویی ST-411 استیل البرز

2,657,900 تومان 2,231,000 تومان

شیرظرفشویی مدل ST-211 استیل البرز

1,887,200 تومان 1,585,000 تومان

شیر ظرفشویی قهرمان مدل دریا طلایی

1,660,000 تومان 1,849,000 تومان

شیر ظرفشویی قهرمان مدل دریا کروم

1,418,000 تومان 1,270,000 تومان

شیر ظرفشویی قهرمان مدل باران

1,194,000 تومان 1,074,000 تومان

شیر ظرفشویی رابین طلایی کسری

1,138,000 تومان 967,000 تومان

شیر ظرفشویی رابین کسری

968,000 تومان 822,000 تومان

شیر ظرفشویی آبتین کروم کسری

1,048,000 تومان 890,000 تومان

شیر ظرفشویی ادموند سفید کسری

957,000 تومان 814,000 تومان

شیر ظرفشویی ادموند کسری

914,000 تومان 776,000 تومان

شیر ظرفشویی امگا سفید کسری

1,301,000 تومان 1,106,000 تومان

شیر ظرفشویی فیروزه کروم کسری

1,448,000 تومان 1,231,000 تومان

شیر ظرفشویی هیرمند کروم کسری

1,065,000 تومان 906,000 تومان

شیر ظرفشویی کارون کروم کسری

597,000 تومان 703,000 تومان

شیر ظرفشویی امگا کروم کسری

1,230,000 تومان 1,045,000 تومان

شیر ظرفشویی مهتاب کروم کسری

1,094,000 تومان 930,000 تومان

شیر ظرفشویی درخشان مدل اسکار

1,582,000 تومان 1,106,000 تومان