محصول برچسب خورده با"توالت فرنگی مرجان مدل لین درجه 2"