دوریکا

سردوش 17 دوریکا

سر دوش حمام 15x15 میراب مدل OYAR یک سردوش بسیار مناسب با فشار آب بالاست قابلیت باز شوندگی و شستشویی داخلی سردوش این امکان را فراهم می آورد تا بسادگی سردوش را در عرض چند دقیقه شسته و رسوب زدایی نمایید این سردوش در رنگ های طوسی و سفید عرضه می گردد
0 تومان

کنج حمام نیلا دوریکا

52,000 تومان 39,000 تومان

سردوش آران

65,000 تومان 54,000 تومان

سردوش مربع رامونا

90,000 تومان 87,000 تومان