شير مخزن دوطرفه فلزي بورك 3/4

شيرمخزن دوطرفه برك براي اولين بار درشيراز توليد و عرضه مي شود اين محصول انحصاري شركت صنايع توليدي صدرا كه براي مخازن آب قابل استفاده است باعث مي شود عمل پر وتخليه آب مخازن از پايين صورت گيرد همچنين 70درصد در خريد قطعات صرفه جويي ميشود.
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: شیرآلات صدرا
210,000 تومان

 

سایز رزوه بیرونی 3/4 اینچ یا 2/5 سانتی متر
جنس برنجی
مناسب جهت تانک و مخزن

 

شیر مخزن دوطرفه برک همانگونه که می دانید ایران سرزمینی خشک وکم آب است بنابراین معقول است که هر ساختمان به مخزن ذخیره آب نیاز داشته باشد سیستم لوله کشی در اکثر نقاط به صورت شکل زیر است که دارای معایب زیر می باشد.

شناور(فلوتر)بعد از مدتی کار کردرسوب کرده وقابل استفاده نمی باشد.

دبی(ورودی)آب در شناور بسیار پایین است.

شیر یکطرفه که در قسمت پایین نصب می شود به علت نیروی فنر آن که بر خلاف فشار آب است در هنگام تخلیه آب مقاومت کرده و فشار آب مخزن تخلیه نمی شود که باعث ماندگاری آب ولجن زدن وغیر بهداشتی شدن آب می شود.

در ساعاتی که فشار آب زیاد است فلوتر فشار راتحمل نکرده وآب از مخزن سرازیر می شود.

معمولآ شیرهای یکطرفه استفاده شده درمخازن در برابر سرمای شدید مقاومت نکرده وترک می خورد.

دراثر مرور زمان در قسمت های بالایی مخزن خوردگی (زنگ زدگی )ایجاد می شود که باعث هزینه تعویض یا تعمیر آن می شود.

نصب اینگونه اتصالات (فلوتر شیر یکطرفه واتصالات بین آن ها )بر روی مخازن هم از نظر هزینه وهم از نظر زمان مقرون به صرفه نمی باشد.

قابلیت های شیر مخزن دو طرفه برک

کیفیت برتر

کار آمدی بیشتر

زمان وهزینه کمتر درسیستم اختراعی دیگر نیازی به فلوتر شیر یکطرفه واتصالات مربوطه نمی باشد وورودی وخروجی آب از پایین امکان پذیر است.

با توجه به حذف فلوتر شیر یکطرفه واتصالات مربوطه به آن :

70% در خرید قطعات صرفه جویی می شود.

هزینه های نصب وتعمیرات کاهش می یابد.

معایب قطعات فوق حذف واحتمال خوردگی مخزن در این سیستم کاهش می یابد.

به دلیل ضخامت 3 میلی متری جداره در برابر سرما و گرمای شدید مقاوم است.

ارتفاع آب دراین سیستم باتغییر طول نخ قابل تنظیم می باشد(برای مخازن پوسیده).

به علت وجود جریان وفشار آب در دو طرف شیر و آب کاری دردرون قطعه مشکل رسوب دراین سیستم وجود ندارد.

ورودی وخروجی آب در این سیستم سریعتر می باشد.

نصب شیر دو طرفه برک سریع وآسان می باشد.

شیر مخزن دوطرفه برک همانگونه که می دانید ایران سرزمینی خشک وکم آب است بنابراین معقول است که هر ساختمان به مخزن ذخیره آب نیاز داشته باشد سیستم لوله کشی در اکثر نقاط به صورت شکل زیر است که دارای معایب زیر می باشد.

شناور(فلوتر)بعد از مدتی کار کردرسوب کرده وقابل استفاده نمی باشد.

دبی(ورودی)آب در شناور بسیار پایین است.

شیر یکطرفه که در قسمت پایین نصب می شود به علت نیروی فنر آن که بر خلاف فشار آب است در هنگام تخلیه آب مقاومت کرده و فشار آب مخزن تخلیه نمی شود که باعث ماندگاری آب ولجن زدن وغیر بهداشتی شدن آب می شود.

در ساعاتی که فشار آب زیاد است فلوتر فشار راتحمل نکرده وآب از مخزن سرازیر می شود.

معمولآ شیرهای یکطرفه استفاده شده درمخازن در برابر سرمای شدید مقاومت نکرده وترک می خورد.

دراثر مرور زمان در قسمت های بالایی مخزن خوردگی (زنگ زدگی )ایجاد می شود که باعث هزینه تعویض یا تعمیر آن می شود.

نصب اینگونه اتصالات (فلوتر شیر یکطرفه واتصالات بین آن ها )بر روی مخازن هم از نظر هزینه وهم از نظر زمان مقرون به صرفه نمی باشد.

قابلیت های شیر مخزن دو طرفه برک

کیفیت برتر

کار آمدی بیشتر

زمان وهزینه کمتر درسیستم اختراعی دیگر نیازی به فلوتر شیر یکطرفه واتصالات مربوطه نمی باشد وورودی وخروجی آب از پایین امکان پذیر است.

با توجه به حذف فلوتر شیر یکطرفه واتصالات مربوطه به آن :

70% در خرید قطعات صرفه جویی می شود.

هزینه های نصب وتعمیرات کاهش می یابد.

معایب قطعات فوق حذف واحتمال خوردگی مخزن در این سیستم کاهش می یابد.

به دلیل ضخامت 3 میلی متری جداره در برابر سرما و گرمای شدید مقاوم است.

ارتفاع آب دراین سیستم باتغییر طول نخ قابل تنظیم می باشد(برای مخازن پوسیده).

به علت وجود جریان وفشار آب در دو طرف شیر و آب کاری دردرون قطعه مشکل رسوب دراین سیستم وجود ندارد.

ورودی وخروجی آب در این سیستم سریعتر می باشد.

نصب شیر دو طرفه برک سریع وآسان می باشد