محصول برچسب خورده با "شیر آلات فیروزه مدل آیدا سفید طلایی"