محصول برچسب خورده با"شیر آلات فیروزه مدل آیدا سفید طلایی"