محصول برچسب خورده با "شیر توالت فیروزه مدل آیدا کروم"