محصول برچسب خورده با"شیر توالت فیروزه مدل آیدا کروم"