محصول برچسب خورده با"شیر توالت فیروزه مدل پارمیس کروم"