محصول برچسب خورده با"شیر حمام فیروزه مدل آیدا طلایی"