محصول برچسب خورده با "شیر حمام فیروزه مدل آیدا طلایی"