محصول برچسب خورده با "شیر حمام فیروزه مدل مهرسان کروم"