محصول برچسب خورده با "شیر ظرفشویی فیروزه مدل تنسو رویال"