محصول برچسب خورده با"شیر ظرفشویی فیروزه مدل تنسو رویال"