محصول برچسب خورده با "شیر ظرفشویی فیروزه مدل مهرسان"