محصول برچسب خورده با "شیلنگ تک پایه 50 سانتی متر1/2 - m10"