محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 100 سانتی متر 1/2"