محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 40 سانتی متر 3/4"