محصول برچسب خورده با "شیلنگ فن کویل 50 سانتی متر 1 اینچ"