فیروزه

شیر آلات فیروزه مدل پارمیس کروم

5,609,000 تومان 4,207,000 تومان

شیر توالت فیروزه مدل پارمیس کروم

1,219,000 تومان 915,000 تومان

شیر دوش فیروزه مدل پارمیس کروم

1,593,000 تومان 1,195,000 تومان

شیر آلات فیروزه مدل مهرسان طلایی

شیرآلات اقتصادی و با کیفیت مهرسان با کارتریج 40
3,518,000 تومان 2,463,000 تومان

شیر توالت رویال کروم

1,100,000 تومان 825,000 تومان