لوله خرطومی سیفون 150 سانتی متر با مهره ست(پک نایلون)