نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 63-110

31,300 تومان 25,000 تومان

تبدیل پلیکا 63-90

24,000 تومان 19,000 تومان

تبدیل پلیکا 90-110

32,600 تومان 26,000 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 110

26,000 تومان 21,000 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 63

9,800 تومان 7,800 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 90

18,000 تومان 14,400 تومان

در پوش لوله پلیکا - 110 لوله

15,250 تومان 12,200 تومان

در پوش لوله پلیکا - 63

5,260 تومان 4,200 تومان

در پوش لوله پلیکا - 90

9,170 تومان 7,300 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
300,000 تومان 290,000 تومان

زانو 45-63 نگین

16,500 تومان 13,200 تومان

زانوی 63-90

20,000 تومان 16,000 تومان

زانوی 110 - 90

56,200 تومان 45,000 تومان

زانوی 45-110

44,800 تومان 35,800 تومان

زانوی 45-63 پلیکا

16,500 تومان 13,000 تومان

زانوی 45-90

31,000 تومان 24,800 تومان

زانوی 90 - 90

39,000 تومان 31,200 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

33,300 تومان 26,000 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

67,000 تومان 53,000 تومان

سه راه 45-63-110 پولیکا نگین

59,000 تومان 47,000 تومان

سه راه 45-63-90 نگین

59,000 تومان 40,000 تومان

سه راه 45-90-110 پلیکا نگین

78,000 تومان 62,000 تومان

سه راه 90 - 90 نگین

56,800 تومان 45,000 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

71,000 تومان 57,000 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

26,000 تومان 21,000 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

56,000 تومان 44,800 تومان

سوکتی پلیکا 110

38,000 تومان 30,000 تومان

سوکتی پلیکا 63

16,700 تومان 13,300 تومان

سوکتی پلیکا 90

30,000 تومان 24,000 تومان

سیفون 110 پولیکا نگین

80,000 تومان 64,000 تومان

سیفون 125 پولیکا نگین

112,890 تومان 89,600 تومان

سیفون 63 پولیکا نگین

26,700 تومان 21,000 تومان

سیفون 90 پولیکا نگین

51,975 تومان 41,500 تومان

لوله 110 پولیکای فاضلابی

906,900 تومان 725,000 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

629,000 تومان 503,000 تومان

لوله 125 پولیکای فاضلابی

1,036,477 تومان 829,000 تومان

لوله 125 پولیکای ناودانی

814,000 تومان 650,000 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

481,000 تومان 384,000 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

286,888 تومان 215,110 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

694,000 تومان 555,000 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

425,000 تومان 340,000 تومان