متفرقه

سر ریز روشویی

5,000 تومان 3,500 تومان

علم عصایی بلند (28 م م)

95,000 تومان 90,000 تومان

علم مخلوط فنری جکدار

155,000 تومان 145,000 تومان

علم مخلوط فنری شیر ظرفشویی چینی

150,000 تومان 100,000 تومان

علم کبری کوتاه

65,000 تومان

شلنگ دوش ریز بافت 1/5 متری کروم

70,000 تومان 60,000 تومان

زانو گالوانیزه 3/4 اینچ

13,000 تومان 12,500 تومان

زانو گالوانیزه 1/2 1 اینچ

45,000 تومان 38,000 تومان

زانو گالوانیزه 1/4 1 اینچ

30,000 تومان 29,000 تومان

زانو گالوانیزه 2

50,000 تومان 46,700 تومان

بوشن گالوانیزه 1/2 2

60,000 تومان 58,000 تومان

بوشن گالوانیزه 1/2 1 اینچ

30,000 تومان 29,000 تومان